Search
  • Forum-Bogrim

שותפות והובלה: כיצד יוצרים מעורבות של בוגרים בפעילות הקהילה או הרשת?

דפנה יזרעאל, מנהלת עמיתי ברונפמן בישראל uהיו״ר היוצאת של פורום ארגוני הבוגרים על יצירת מעורבות של בוגרים:


איך יוצרים מעורבות של בוגרים בפעילות קהילת הבוגרים? לעיתים קרובות, כשאנחנו חושבים על התנדבות, אנו חושבים על "עבודת ידיים": להפשיל שרוולים, לעזור היכן שצריך. אבל לפעמים, התנדבות משמעותית היא פעולה במסגרת של מנהיגות מתנדבת. בסוג כזה של התנדבות, אנו יוצרים מסגרת לבוגרות ולבוגרים להיות שותפים בהנהגת קהילת הבוגרים. אנחנו בעמיתי ברונפמן בחרנו במסגרת של ועד בוגרים (ארגונים אחרים קוראים לזה "ועדה מייעצת" או "ועדת היגוי"). ועד המורכב מנציגי הקהילה ותפקידו לייעץ, להוביל תהליכים ולקדם אותם בשיתוף הצוות. הנה כמה מן העקרונות הפעולה שמנחים אותנו:


  1. מבנה פורמלי: פגישות קבועות 3-4 פעמים בשנה.

  2. יו"ר מוביל\ה לועד. הובלת פגישות הועד תעשה על ידי היו"ר, בתיאום ובהכנה משותפת של הישיבה עם חבר\ת הצוות המלווה.

  3. הזמן של חברי וחברות הועד נלקח ברצינות: לכל פגישה יש סדר יום מתוכנן. הפגישות נערכות במקום נעים, מיוחד, בפגישה מוגש כיבוד איכותי, החומרים מוכנים מראש (לעיתים קרובות חלקים שונים של הפגישה יוצגו על ידי חברי ועד שיובילו את הנושא).

  4. חלק גדול מעבודת הועד קורה בין הפגישות: למשל, כל אירוע ילווה על ידי צוות קטן של חברי\ות ועד.

  5. אחד החששות של מנהלי קהילות הוא "מי יגיע לאירוע שארגנתי"? כשיש מעורבות של בוגרים בעיצוב האירוע, הם גם יחושו בעלות עליו ויהיו פעילים בשיווק שלו. האחריות המשותפת יוצרת תנאים להצלחת האירוע.

  6. תחום ההשפעה של ועד הבוגרים ממוקד בקהילת הבוגרים עצמה. אך היות וקהילת הבוגרים היא חלק מהארגון כולו, חברי וחברות הועד מעודכנים לעיתים קרובות בתהליכים אסטרטגיים של הארגון ובכך יכולים לספק נקודת מבט מגוונת עבור הנהלת הארגון בנושאים שונים.

  7. על ידי מעורבות בועד, אנו מאפשרים לבוגרות ולבוגרים הזדמנות במודל משמעותי להשפעה. כך הועד גם הופך מקום של התפתחות למשתתפיו - מתוך התנסות בהובלת קהילה, פרוייקטים ועיצוב מדיניות. הלוואי שמתוך ועדי הבוגרים שלנו יצמח דור צעיר המעורב בוועדים מנהלים של עמותות ודירקטורים בחברות, תחום שבדרך כלל שמור למבוגרים.
46 views0 comments