מפגשים מקוונים - 2020

התפיסה הלוקאלית

9.6.20

רואים רחוק רואים קרוב

20.4.20

חוזרים לשגרה עוצרים לתחקר

13.5.20

מצגות וחומרים נלווים

מצגות וחומרים נלווים

ארגוני בוגרים בירושלים - מצגת
תושבים לשינוי עירוני - מצגת

הזדמנויות בעת משבר

17.3.20

מצגות וחומרים נלווים