ח ז ו ן

הפורום יהווה גוף ידע מוביל בנושא ניהול קהילות בוגרים בארגונים הפועלים בשדה האזרחי במדינת ישראל, תוך שהוא פועל באופן אקטיבי לקידום, ביסוס ושיתוף הידע המקצועי.

זאת מתוך תפיסה חברתית הרואה בקהילות הבוגרים פלטפורמה לעשייה בשדה האזרחי ומנוף לקידום מטרות חברתיות ולחיזוק השפעת הארגונים על החברה הישראלית.

א ו ד ו ת

פורום מנהלי קהילות בוגרים הוקם בשנת 2013 על-ידי מספר מנהלי קהילות בוגרים שראו צורך ביצירת קבוצת היוועצות ולמידה בתחום מתפתח זה. עם הזמן צבר הפורום תאוצה ומספר הארגונים השותפים בו עלה. ב-2016 החלה קרן גנדיר לתמוך בפורום, הן בליווי והן במימון הפעילות.
כיום, הפורום מהווה לא רק פלטפורמה להיוועצות ולמידת עמיתים אלא גם שואף להוביל את קידום המקצוע ולהוות זרז לשיתופי פעולה בין ארגונים בשדה האזרחי. זאת מתוך תפיסה שפלטפורמת קהילות הבוגרים יכולה להביא לשינוי חברתי משמעותי.

הפורום, שהחל את פעילותו עם מספר קהילות בוגרים בודדות בלבד, מייצג כיום 50 קהילות. גודלו של הפורום, ומגוון הארגונים והאוכלוסיות הרחב אותם הוא מייצג הינם חלק אינטגרלי מעוצמתו.

הפורום הינו רשת של רשתות וככזה הוא מייצג מאות אלפי בוגרים צעירים בישראל.

 

ע ר כ י ם  מ ו ב י ל י ם

מ ק צ ו ע י ו ת

הפורום ישאף לפעול על בסיס ממוחיות ידע קיימת ומתוך ראיה רחבה להפוך את הניסיון הקיים בכל ארגון לרלוונטי עבור מספר רב של ארגונים.

א ק ט י ב י ו ת

הפורום ישאף לבסס את פעולותיו ולממש את  מטרותיו על ידי השתתפות פעילה של חבריו.

 

ש י ת ו פ י ו ת   ו פ ת י ח ו ת

הפורום ישמש פלטפורמה ללמידה והתמקצעות באמצעות שיתוף הידע בין חבריו ונכונותם ללמוד האחד מהשני.

 

מ ט ר ו ת

הפורום ימקצע את מנהלי קהילות הבוגרים, של הארגונים הפועלים בשדה החברתי, השותפים בו, באמצעות כלים מגוונים, הכוללים בין היתר, העברת תכנים ושיתוף ידע בין חבריו. 
 

הפורום ישמש מרכז לניהול, שימור, קידום, שיתוף והפצת הידע הקיים אודות ניהול קהילות בוגרים בארגונים הפועלים בשדה החברתי תוך הפיכתם נגישים לנחלת כלל הארגונים בישראל. כמו כן יפעל הפורום, למיפוי הידע הקיים והארגונים הפועלים בשדה האזרחי המנהלים קהילות בוגרים.

הפורום ישמש פלטפורמה מאפשרת לשיתוף פעולה בין ארגונים, עבור עשייה הנוגעת לקהילות הבוגרים ולקידום ההשתתפות האזרחית של בוגרי הארגונים וזאת תוך שיתוף

המשאבים והכפלת כוח העשייה של כל ארגון וארגון.

הפורום יקדם ויעגן תמיכות ייעדויות עור פלטפורמות בוגרים ככלי לקידום נושאים חברתיים באמצעות ארגוני הפילנתרופיה, הממשל והמגזר הציבורי.